Prútové brány AKCENT 12

Prútové brány AKCENT 12

Vynovené prútové brány AKCENT dostali novú nosnú konštrukciu rámu pružinových sekcií . Zmenil sa aj systém rozkladania a skladania brán. Nové riešenia tiež umožnili znížiť hmotnosť stroja, čo umožní pripojenie stroja k traktorom s nižším výkonom konských síl.

Modely pracovnej šírky  6 m sa rozkladajú pomocou jedného hydraulického valca, ktorý je uložený priamo na bočných sekciách,  modely 9 a 12 metrové sa  rozkladajú dvomi hydraulickými valcami v jednom čase. Hydraulické valce oboch sekcií sú spojené proporcionálnym ventilom 50/50. Toto riešenie má za následok rovnomerné a bezpečné rozkladanie, odbremeniac hydraulický systém. Bola upravená aj oporná konštrukcia – vložením dodatkovej druhej opory, čím sa stabilizoval systém podoprenia na dvoch nohách. Každá zo sekcií je zavesená nezávisle, z centrálnym systémom kopírovania terénu. Kopírovanie umožňuje dôkladné nastavenie na terén, a pružiny siahajú všade tam, kde je potrebné narušiť pôdny prísušok a prevzdušniť pôdu. Dochádza zároveň aj k preriedeniu porastu, čo prispieva k urýchľovaniu začiatku vegetačného obdobia rastlín, ako aj k uľachčeniu rastu nových porastov. Po vybavení stroja zarovnávacou lištou, prichytenou na pružinách posledného radu, je stroj vynikajúcim prostriedkom pre zarovnávanie a niveláciu krtincov. Na každom z profilových úsekov je na jednej rukoväti pripevnená dvojitá pružina dĺžky 450 mm a priemeru 7 mm. Šesťstupňové nastavenie zmeny uhla sklonu pružín a agresivity pôsobenia je uskutočňované pre všetky pružiny súčasne. Nosným a terén kopírovacím prvkom sú dve centrálne kolesá a dve bočné kolesá s rozmermi  23x8,5x12. Regulácia pomocou skrutky umožňuje precízne nastaviť výšku závesenia sekcií počas práce.