Seminár o precíznom zavlažovaní

Aktualita

V dňoch 7 - 8 decembra 2016 sa uskutočnil seminár o precíznom zavlažovaní v podmienkach SR