Produkty  » UNIA GROUP  » Technika na seno a slamu

BALIČKY

Baličky FALA a TWISTER sú určené na ovíjanie okrúhlych lisovaných balíkov omocou fólie. FALA je nesená verzia s jednoduchým spustením hotového balíka, ostatné sú polonesené verzie. Všetky baličky sú vybavené ovládacím panelom.

Štandardná výbava:

  • hydraulický pohon
  • ovládací panel - podľa typu
  • podávač fólie (verzia TWISTER - 2 podávače)
  • hydraulicky ovládané tiahlo (TWISTER)
Typ Priemer balíkov [m] Šírka fólie [mm] Rozdeľovač Potrebný výkon [PS]
FALA max. 1,25 500 / 750 - 45
FALA H 1,20 - 1,50 750 mechanický 40
FALA E 1,20 - 1,50 750 elektrický 40
TWISTER H 1,00 - 1,50 750 mechanický 45
TWISTER E 1,00 - 1,50 750 elektrický 45

Extra info

  • Kamera pre TWISTER

  • Stavač balíkov (TWISTER)

  • Prípojka pre lis (TWISTER)