Produkty  » UNIA GROUP  » TECHNIKA NA ZEMIAKY

BOLKO

Jednoradové kombajny na zber zemiakov a zeleniny BOLKO sú riešené ako vyorávacie zariadenia s preosievacím dopravníkom. Verzia základná je so zbernou nádržou 1250 kg a širokým dopravníkom. Verzia BOLKO S má pracovnú plošinu s vrecovačom. Stroj je možné doplniť aj adaptérmi na cibuľu a mrkvu. Vyorávacie zariadenie minimalizuje poškodenie hľúz zemiakov.

Štandardná výbava:

 • pracovná šírka   0,625 - 0,75 m
 • pracovná rýchlosť  1,5 - 5,0 km
 • výkon  - do 0,15 ha/h
 • hydraulicky ovládané tiahlo
 • hydraulický zdvih a spúšťanie vyorávača
 • zberník na kamene
 • škrabky a separátory
 • osvetlenie
 • kardan
Typ Kapacita nádrže [kg] Kapacita plošiny [kg] Obsluha Výška vyskladňovania [m] Potrebný výkon [PS]
BOLKO 1250 - 2 osoby 1,1 - 2,5 40
BOLKO S - 500 2 osoby - 30

Extra info

 • Adaptér na cibuľu alebo mrkvu

 • Elektromagnetické ovládanie hydrauliky

 • Obehový zhrňovač