Produkty  » UNIA GROUP  » Silá, sušičky, čističky

Čističky

Čističky slúžia na separáciu nečistôt z poľnohospodárskych produktov, ktoré ďalej prechádzajú do sušičiek, alebo skladovacích objektov. V ponuke sú tri druhy čistiacich zariadení, jednoduché cyklóny, čističky s plochými sitami a bubnové čističky. Znečistená surovina vstupuje do aspiračnej komory, ktorou prechádza silný prúd vzduchu. O množstve zachytených nečistôt rozhoduje veľkosť podtlaku plynule regulvaného na ventilátore. Čistiace bubny sú rozdelené na sekcie, do ktorých je možné umiestniť ľubovolné sito. 

 Výkony jednotlivých čistiacich zariadení:

  • cyklón - oddeľuje ľahké nečistoty  -  výkon od 30 t/h do 60 t/h pri vlhkosti pšenice 15%
  • čistička s plochými sitami - intenzívne čistenie  -  výkon od 20 t/h do 40 t/h pri vlhkosti pšenice 15%
  • bubnová čistička - priemyselné čističky  -  výkon od 20 t/h do 240 t/h pri vlhkosti pšenice 15%