Produkty  » UNIA GROUP  » Disky

CUT

Tanierové kypriče línie CUT sú univerzálne podmietacie disky s usporiadaním sekcií v tvare "X", vhodné aj na predsejbovú úpravu pôdy. Zapracovaním rastlinných zvyškov a organických hnojív, ako aj kvalitným premiešaním pôdy je možné dosiahnuť vynikajúce podmienky pre prípravu pôdy na nasledujúcu sezónu. Zadné valce priemerane utužujú a vyrovnávajú povrch pôdy. V štandardnej výbave sú da typy tanierových kypričov CUT L a XL v nesenej verzii, s možnosťou vybavenia stroja podvozkom a tiahlom , a jeden typ CUT XXL v polonesenej verzii s hydraulicky sklopným rámom do transportu.

Štandardná výbava:

 • nesená verzia s pevným rámom CUT L a XL
 • polonesená verzia s hydraulicky sklopným rámom CUT XXL
 • 4 sekcie tanierov, usporiadané do tvaru "X"
 • 510x4 mm, 560/4 mm zúbkovité taniere (verzia L)
 • 610x6 mm, 660/6 mm zúbkovité taniere (verzia XL)
 • 660/6 mm zúbkovité taniere (verzia XXL)
 • zadné utužovacie prútové valce 600 mm
Typ Váha bez valca [kg] Potrebný výkon [PS] Počet tanierov [ks]
CUT L 2,3 x 510/560 750/780 60-80 20
CUT L 2,8 x 510/560 790/820 70-100 24
CUT L 3,2 x 510/560 880/920 85-110 28
CUT L 3,9 x 560 1000 110-140 28
CUT XL 2,8 x 610/660 1270/1360 80-110 24
CUT XL 3,2 x 610/660 1380/1500 95-125 28
CUT XL 3,9 x 610/660 1500/1620 125-165 36
CUT XXL 5 x 660 5650 170-210 44
CUT XXL 6 x 660 5900 180-240 52
CUT XXL 7 x 660 6150 200-270 60

Extra info

 • Doplatok za radličky v strede

 • Podvozok s tiahlom

 • Prípojka na sejačku (polonesená verzia)

 • Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky

 • Výber valcov podľa ponuky

 • Osvetlenie