Produkty  » UNIA GROUP  » Silá, sušičky, čističky

Dopravníky

Dopravníky sú určené na prepravu obilnín, repky, kukurice, olejnín a iných sypkých materiálov. Slúžia na premiestňovanie zrnín medzi skladovacími objektmi, alebo inými zariadeniami, ale aj na naskladňovanie, či vyskladňovanie. V závislosti na prepravovanej polohe ich delíme na korčekové (vertikálne), reťazové (horizontálne) a závitovkové (do vzdialenosti 15 m pod určitým uhlom). Dopravníky sú vyrobené z vysoko kvalitnej švédskej ocele a na pohon sú použité motory NORD.

Výkony dopravných zariadení podľa typu:

  • korčekové  -  výkon od 20 t/h do 300 t/h pri objemovej hostote pšenice 750 kg/m3
  • reťazové  -  výkon od 30 t/h do 335 t/h pri objemovej hostote pšenice 750 kg/m3
  • závitovkové  -  výkon do 55 t/h pri vlhkosti pšenice 15%  (maximálne do 15m)