Produkty  » Forrás gépek

GPS Navádzanie

EZ-Guide 250 - je ďalším vstupným produktom zo skupiny navádzacích systémov. Hlavné znaky svetelnej lišty sú 11 cm farebná obrazovka a 15 navádzacích LED diód pre rýchlu a jednoduchú navigáciu. EZ-Guide 250 má zabudovaný GPS prijímač so submetrovou presnosťou pri použití korekčného signálu EGNOS.
Je to úsporný, finančne dostupný navádzací systém, ideálny pre každého, kto chce po prvý krát zainvestovať do vybavenia pre „precízne poľnohospodárstvo".

Zobrazenie máp pokrytia v reálnom čase, 2D a perspektívny pohľad, poskytuje mapy navádzacích schém zobrazené na obrazovke, umožňuje uložiť členité navádzacie schémy, vykonáva navádzanie po obvodoch pozemkov nezvyčajných tvarov, navádzacia schéma FreeForm, výstupy NMEA, výstupy simulujúce signál radarovej rýchlosti, možnosti nastavenia základného alebo rozšíreného režimu, jednoduché menu prispôsobené navigačnému systému, kompatibilita s InSight, kompatibilita s PF Advantage, výpočet výmery pozemku po prvom prejdení po jeho obvode, zabudovaný GPS prijímač – EGNOS, technológia OnPath Filter