Produkty  » UNIA GROUP  » Ostatná kultivácia

Hermes

Aktívne rotačné brány HERMES intenzívne miešajú, kypria a drobia pôdu, pričom pripravujú optimálne osivové lôžko. V kombinácii so sejačkou je možné ušetriť vstupné náklady minimalizovaním prejazdov. Ideálne pracovné podmienky možno vytvoriť správnym pomerom regulácie pracovnej rýchlosti, otáčakmi vývodového hriadeľa a dvojstupňovou prevodovkou. Aktívne vertikálne pracujúce nože dĺžky 280 mm sú zabezpečené pred mechanickým poškodením automatickou spojkou. Medzi rotačnými nožmi a utužovacím valcom vyrovnáva pôdu smyková lišta.

Štandardná výbava:

 • os závesu 825/28 mm (3 m) , 825/36 mm (4 m)
 • aktívne vertikálne uložené rotačné nože 280 mm
 • dvojstupňová prevodovka
 • bočné ochranné kryty
 • zadný utužovací prútový valec 500 mm
 • kardanový hriadeľ s automatickou spojkou
Typ Pracovná šírka [m] Váha bez valca [kg] Potrebný výkon [PS] Počet nožov [ks]
HERMES 3 3 1120 80 24
HERMES 4 4 1430 100 32

Extra info

 • Predná zarovnávacia lišta

 • Zadná zarovnávacia lišta

 • Zadný valec Packer 530 mm

 • Zadný gumený valec 500 mm

 • Montážny set pre pripojenie sejačky