Produkty  » SORPAC

Pásové dopravníky

Stroje a zariadenia od výrobcu SORPAC je možné prepájať do technologických liniek pomocou pásových dopravníkov. Tieto môžu plniť rôzne funkcie, ako nakladacie, priečne, pomocné, vyskladńovacie, prípadne to môžu byť dopravníky pre napĺňanie prepraviek.