Produkty  » UNIA GROUP  » Silá, sušičky, čističky

pece

Pece slúžia na produkciu tepla potrebného pre sušičky. V závislosti od typu sušiarne sa používajú pece s výmenníkom tepla, pece s priamym spaľovaním a pece na spaľovanie biomasy. Palivom pre prvé dva druhy pecí je zemný plyn alebo LPG, pece s výmenníkom tepla spaľujú aj palivový olej.