Produkty  » UNIA GROUP  » Kypriče

PLOW

Nesené a polonesené hĺbkové kypriče PLOW slúžia pre drvenie spodnej vrstvy pôdy do 35 cm, bez narušenia vrchnej štruktúry. Zhutnená podornicová vrstva pôdy sa rozdrobuje, čo zaručuje lepšie presakovanie vody a kvalitnejšiu drenáž povrchovej vrstvy pôdy.
Ku kypričom PLOW je možné pripojiť kultivačné valce, ktoré zhutňujú a zarovnávajú povrch pôdy, prípadne disky, ktoré prerezávajú pôdu. 

Štandardná výbava:

  • pevný rám 100 x 200 mm
  • istenie strižnou skrutkou (verzia B)
  • istenie non-stop pružinové (verzia S)
  • pracovná hĺbka do 35 cm
  • prítlak na radlicu 600 kg
PLOW Pracovná šírka [m] Váha [kg] Potrebný výkon [PS] Svetlá výška [cm]
B 4 3 840 130-150 95
S 4 3 1200 130-150 95
B 6 3 1140 150-180 95
S 6 3 1600 150-180 95
B 8 4 1400 170-200 95
S 8 4 2030 170-200 95

Extra info

  • Gumené oporné kolesá

  • Konzola pre disky, alebo valce

  • Disky typu C

  • Valce podľa výberu