Produkty  » UNIA GROUP  » Sejačky

POLONEZ

Klasické mechanické sejačky POLONEZ sú určené na výsev hustosiatych obilnín, strukovín, olejnatých semien, tráv a iných. Stroj sa pripája k traktoru pomocou trojbodového závesu, čo uľahčuje manipuláciu a transport. Sejačka môže pracovať na všetkých typoch pôd. Povrch pôdy na výsev musí byť vhodne pripravený, to znamená pooraný, urovnaný a mierne zhutnený. Sejačky POLONEZ je možné pripojiť aj ku kultivačným agregátom. Verzia D má miesto výsevných botiek dvojité výsevné disky. Vo verzii DUPLO je delená nádrž pre umelé hnojivo. 

Štandardná výbava:

 • nesená verzia
 • os závesu 28-675/28 mm (550) ,  28-825/36 mm (780 a 1000)
 • výsevné pätky (verzia 550 disky , verzia D - dvojité výsevné disky)
 • verzia 550 má v štandardnej výbave ovládací panel Starter Seed
 • dvojdielne integrované koliečka pre obilniny a repku
 • elektrické koľajové riadky
 • plynulé prevodové stupne
 • zahŕňače s individuálnym prítlakom
 • mriežka vo vnútri nádrže
 • centrálne nastavenie hĺbky výsevu (0 - 7 cm)
 • centrálny aj individuálny prítlak radlíc
 • kypriče stôp traktora
 • pracovná plošina
 • hydraulické značkovače 
 • kolesá
Typ Pracovná šírka [m] Objem nádrže [dm3] Výsevné jednotky [ks] Potrebný výkon [PS]
550/3 D 3 550 25 80
780/4 4 780 35 80
780/4 D 4 780 31 80
1000/4 4 1000 35 100
1000/4 D 4 1000 31 100

Extra info

 • Počítač SUPERIOR

 • Multifunkčný panel R14 (mimo 550)

 • Navýšenie objemu nádrže z 550 na 750

 • Hydraulické koľajové riadky

 • Prítlačný a kopírovací systém

 • Systém DUPLO - delená nádrž (mimo 550)