Produkty  » UNIA GROUP  » TECHNIKA NA ZEMIAKY

PYRA

Jednoradové kombajny na zber zemiakov a zeleniny PYRA sú riešené ako vyorávacie zariadenia s preosievacím dopravníkom. Verzia 1600 je s kapacitou zbernej nádrže 1600 kg a širokým dopravníkom, ale môže byť riešená aj s pracovnou plošinou s vrecovačom. PYRA 3000 má pracovnú šírku až do 90 cm, zbernú nádrž 3000 kg a široký vyskladňovací dopravník. Stroje je možné doplniť aj adaptérmi na cibuľu a mrkvu. Vyorávacie zariadenie minimalizuje poškodenie hľúz zemiakov.

Štandardná výbava:

 • pracovná šírka  0,75 m (1600) a 0,75 - 0,90 m (3000)
 • pracovná rýchlosť  1,5 - 5,0 km
 • výkon  - do 0,16 ha/h (1600) a do 0,18 ha/h (3000)
 • hydraulicky ovládané tiahlo
 • výsypný kôš
 • hydraulický zdvih a spúšťanie vyorávača
 • nezávislý hydraulický systém preberacieho stola a zhrňovača (3000)
 • otočné jazdné kolesá 385/60 R22,5  (3000)
 • aktívny prstový zhrňovač
 • prídavné čistiace elementy
 • škrabky a separátory
 • osvetlenie
 • kardan
Typ Kapacita nádrže [kg] Výška vyskladňovania [m] Obsluha Potrebný výkon [PS]
PYRA 1600 1600 1,35 - 2,70 2 osoby od 50
PYRA 1600 s plošinou - - 2 osoby od 50
PYRA 3000 3000 1,25 - 3,70 2 + 2 osoby 80

Extra info

 • Adaptér na cibuľu alebo mrkvu

 • Elektromagnetické ovládanie hydrauliky

 • Ochrana proti dažďu