Produkty  » UNIA GROUP  » TECHNIKA NA ZEMIAKY

PYRA

Jednoradové kombajny na zber zemiakov a zeleniny PYRA sú riešené ako vyorávacie zariadenia s preosievacím dopravníkom. Verzia 1600 je s kapacitou zbernej nádrže 1600 kg a širokým dopravníkom, ale môže byť riešená aj s pracovnou plošinou s vrecovačom. Stroje je možné doplniť aj adaptérmi na cibuľu a mrkvu. Vyorávacie zariadenie minimalizuje poškodenie hľúz zemiakov.

Štandardná výbava:

 • pracovná šírka  0,75 m (1600)
 • pracovná rýchlosť  1,5 - 5,0 km
 • výkon  - do 0,16 ha/h (1600)
 • hydraulicky ovládané tiahlo
 • výsypný kôš
 • hydraulický zdvih a spúšťanie vyorávača
 • aktívny prstový zhrňovač
 • prídavné čistiace elementy
 • škrabky a separátory
 • osvetlenie
 • kardan
Typ Kapacita nádrže [kg] Výška vyskladňovania [m] Obsluha Potrebný výkon [PS]
PYRA 1600 1600 1,35 - 2,70 2 osoby od 50
PYRA 1600 s plošinou - - 2 osoby od 50

Extra info

 • Adaptér na cibuľu alebo mrkvu

 • Elektromagnetické ovládanie hydrauliky

 • Ochrana proti dažďu