Produkty  » UNIA GROUP  » Rozmetadlá

RCW HELIX

HELIX je špeciálne rozmetadlo pre rovnomernú aplikáciu priemyselných hnojív, vápna, alebo práškového vápna. Rozmetadlo vybavené špeciálnym aplikačným ramenom pre rovnomerné rozptýlenie vápna do šírky 12 m bez vplyvu odnášania vápna vetrom. Činnosť ramena je postavená na základe závitovkového dopravníka s priemerom 150 mm, ktorý rozvádza vápno do otvorov po celej pracovnej šírke ramena. Vhodné nastavenie rýchlosti pohybu dávkovacieho pásu z nádrže, rýchlosti otáčok závitovky na ramene a veľkosti otvorov výsypných zarážiek umožňuje aplikovať materiál pri zachovaní vysokých hodnôt priečnej rovnomernosti. Rameno pracujúce asi 80 cm nad povrchom poľa je pokryté plachtou chrániacou prúd padajúceho hnojiva pred vetrom. Systém závesu ramena umožňuje jeho sklopenie do prepravnej polohy a tlmenie nárazov počas prevádzky. Stroj je vybavený tandemovou odpruženou nápravou.

 Výbava stroja a technické parametre:

 • Tandemová odpružená náprava
 • Nádrž s objemom 13 000 dm3
 • Aplikácia hnojiva pomocou diskov, alebo aplikačného ramena
 • Hydraulický pohon pásového dopravníka
 • Prípojky pre napĺňanie nádrže z cisterny
 • Aplikačné rameno z hydraulickým skladaním a rozkladaním
 • Hydraulické ovládanie pravej a ľavej zásuvy
 • Mriežka v nádrži
 • Komputer SUPERIOR – dávkovanie nezávisle od rýchlosti
 • LIMITÉR – hraničné rozmetanie – riadené pomocou počítača SUPERIOR
 • Hydraulicky sklopná krycia plachta
 • Ručná brzda
 • Pneumatické dvojokruhové brzdy
 • Spodný záves s odpruženým tiahlom
 • Mechanická opora tiahla
 • Kompletné osvetlenie
Typ Pracovná šírka [m] Objem nádrže [dm3] Výška plnenia [m] Hmotnosť [kg] Potrebný výkon [PS]
HELIX 120/9 10-36/8-16/12 13000 2,90 4800 130-170
HELIX 120/12 10-36/8-16/12 13000 2,90 4800 130-170