Produkty  » IMANTS

Séria 27

Rýľovanie rotačnými kypričmi IMANTS znamená dokonalé premiešanie organického materiálu s vrchnou vrstvou pôdy, zapravenie rastlinných zvyškov a vytvorenie predsejbového lôžka, alebo premiešanie zeleného hnojiva, aby sa mohlo rozložiť na živiny pre nasledujúce plodiny. Rovnomerná štruktúra, ktorá zostáva po rozrývaní, nielenže umožňuje vsakovanie vody, ale zabezpečuje tiež vhodné prevzdušnenie. Kypriče IMANTS nevytvárajú v pôde zhutnené podlažie, kapilárna vzlínavosť zostáva zachovaná, takže stúpajúca podzemná voda sa dostáva ku koreňom rastlín vtedy, keď ju potrebujú. Pri kyprení sa podorničie premieša, ale neprevráti úplne. Tým sa udržuje rovnomerná teplota pôdy a skracuje sa doba potrebná k celkovému prehriatiu. Výsledkom je rýchlejšie klíčenie a vzchádzanie semien. Po spracovaní pôdy rýľovými kypričmi IMANTS je možné hovoriť o rovnomernej, homogénnej a kvalitne prevzdušnenej pôde.

Animácia technológie (video)

  • Nesená verzia na trojbodový záves
  • Záves kat. 1 + 2
  • Rotačný hriadeľ s rýľovými lopatkami
  • Dostupné aj vo verzii s aktvínym kultivačným valcom
  • Pracovná hĺbka  15 – 30 cm
  • Kardanový hriadeľ - s obmedzovačom krútiaceho momentu
  • Pracovná rýchlosť    1 – 3,5 km/hod
Typ Pracovná šírka (cm) Počet rýľov (ks) Potrebný výkon (PS)
27SX120 120 12 30 - 70
27SX150 150 16 35 - 70
27SX160 160 16 40 - 70
27SX180 180 16 45 - 70