Produkty  » IMANTS

Séria 38

Rýľovanie rotačnými kypričmi IMANTS znamená dokonalé premiešanie organického materiálu s vrchnou vrstvou pôdy, zapravenie rastlinných zvyškov a vytvorenie predsejbového lôžka, alebo premiešanie zeleného hnojiva, aby sa mohlo rozložiť na živiny pre nasledujúce plodiny. Rovnomerná štruktúra, ktorá zostáva po rozrývaní, nielenže umožňuje vsakovanie vody, ale zabezpečuje tiež vhodné prevzdušnenie. Kypriče IMANTS nevytvárajú v pôde zhutnené podlažie, kapilárna vzlínavosť zostáva zachovaná, takže stúpajúca podzemná voda sa dostáva ku koreňom rastlín vtedy, keď ju potrebujú. Pri kyprení sa podorničie premieša, ale neprevráti úplne. Tým sa udržuje rovnomerná teplota pôdy a skracuje sa doba potrebná k celkovému prehriatiu. Výsledkom je rýchlejšie klíčenie a vzchádzanie semien. Po spracovaní pôdy rýľovými kypričmi IMANTS je možné hovoriť o rovnomernej, homogénnej a kvalitne prevzdušnenej pôde.

Animácia technológie (video)

  • Nesená verzia na trojbodový záves
  • Záves kat. 2 + 3
  • Rotačný hriadeľ s rýľovými lopatkami
  • Dostupné aj vo verzii s aktívnym kultivačným valcom
  • Stroj je možné kombinovať aj s podryvákom CULTER 3.0
  • Verzia WX - podrývacie háky pred kypričom
  • Pracovná hĺbka  15 – 35 cm
  • Kardanový hriadeľ - s obmedzovačom krútiaceho momentu
  • Pracovná rýchlosť    4 – 6 km/hod
Typ Pracovná šírka (cm) Počet rýľov (ks) Potrebný výkon (PS)
38SX250 250 24 95 - 160
38SX270 270 24 95 - 160
38SX300 300 28 100 - 160
38WX300 300 20 110 - 190