Produkty  » IMANTS

Série 38FSX

Rýľovanie rotačnými kypričmi IMANTS znamená dokonalé premiešanie organického materiálu s vrchnou vrstvou pôdy, zapravenie rastlinných zvyškov a vytvorenie predsejbového lôžka, alebo premiešanie zeleného hnojiva, aby sa mohlo rozložiť na živiny pre nasledujúce plodiny. Rovnomerná štruktúra, ktorá zostáva po rozrývaní, nielenže umožňuje vsakovanie vody, ale zabezpečuje tiež vhodné prevzdušnenie. Kypriče IMANTS nevytvárajú v pôde zhutnené podlažie, kapilárna vzlínavosť zostáva zachovaná, takže stúpajúca podzemná voda sa dostáva ku koreňom rastlín vtedy, keď ju potrebujú. Pri kyprení sa podorničie premieša, ale neprevráti úplne. Tým sa udržuje rovnomerná teplota pôdy a skracuje sa doba potrebná k celkovému prehriatiu. Výsledkom je rýchlejšie klíčenie a vzchádzanie semien. Po spracovaní pôdy rýľovými kypričmi IMANTS je možné hovoriť o rovnomernej, homogénnej a kvalitne prevzdušnenej pôde.

Animácia technológie (video)

  • Ťahaná verzia 
  • Záves kat. 4 - tiahlo
  • Rotačný hriadeľ s rýľovými lopatkami
  • Hydraulické sklápanie do transportu
  • Stroj je možné vybaviť podrývacou sekciou pred kypričom
  • Pracovná hĺbka  15 – 35 cm
  • Kardanový hriadeľ - s obmedzovačom krútiaceho momentu
  • Pracovná rýchlosť    5 – 7 km/hod
Typ Pracovná šírka (cm) Počet rýľov (ks) Potrebný výkon (PS)
38FSX600 600 56 250 - 400