Produkty  » UNIA GROUP  » Silá, sušičky, čističky

SILÁ

Silá sú určené pre krátkodobé a dlhodobé skladovanie všetkých druhov obilnín, repky, kukurice a iných zrnitých a sypkých poľnohospodárskych produktov. V ponuke sú galvanizované silá s plochým dnom, silá s kužeľovitou výsypkou a expedičné silá pre rýchle vyskladnenie na prívesy. Silá s plochým dnom sú vyrobené zo švédskej ocele a vyznačujú sa pevnosťou vonkajšieho plášťa. Proces valcovania plechu zaručuje vysokú odolnosť voči deformáciám a dlhú životnosť síl. Pod plochým dnom sú zabudované vetracie kanály. Bohatá ponuka umožňuje vybrať si zodpovedajúcu veľkosť pre každé hospodárstvo, mlyny, prevádzky tukového priemyslu a priemyselné podniky.

Skladovacie objekty môžu byť doplnené a prepojené do jedného komplexu s čističkami, so sušiarňami, rôznymi dopravníkmi, ale aj mikroprocesorovým riadením, projektovaným individuálne pre každý objekt. Špeciálny algoritmus, vytvorený na základe dlhoročných skúseností, výrazne zlepšuje ekonomiku sušenia a čistenia a tiež uľahčuje dopravu zrna. Špeciálny softvér využíva optimálne možnosti, umožňuje vizualizáciu prebiehajúcich procesov a tiež úplnú archiváciu a analýzu všetkých parametrov objektu.

  • Silá s plochým dnom  -  kapacita  100 t až 16 000 t
  • Silá s kužaľovitou výsypkou  -  kapacita  70 t až 650 t
  • Expedičné silá  -  kapacita  23 t až 117 t