Produkty  » UNIA GROUP  » Silá, sušičky, čističky

SUŠIČKY

Sušičky sú určené na sušenie vlhkosti obilnín, repky, kukurice, prípadne iných zrnín. Sušia suroviny nasypané do komory na požadované parametre. Všeobecne ich rozdeľujeme na kontinuálne a porciové. Sú jednoduché na obsluhu a ich prevádzka môže byť plne automatizovaná. Proces sušenia je možné rozdeliť do štyroch etáp: naskladnenie materiálu, samotné sušenie, chladenie a vyprázdnenie zo sušiarne. Vďaka cirkulácii dosahujú zrnká vysokú rovnomernosť vysušenia. Majú nízke prevádzkové náklady. 

Na základe technológie sušiaceho procesu môžeme rozdeliť sušičky nasledovne:

1. Kontinuálne sušičky nízkoenergetické s rekuperáciou a horným únikom vzduchu

    výkon  od 353 t/24 h do 4728 t/24h  (údaje pri sušení pšenice z 19% na 15%)

2. Kontinuálne sušičky s odsávacími ventilátormi vo výduchovej komore

    výkon  od 180 t/24h do 2592 t/24h   (údaje pri sušení pšenice z 19% na 15%)

3. Kontinuálne sušičky s centrálnym separátorom prachu a nečistôt

    výkon  od 180 t/24h do 2592 t/24h   (údaje pri sušení pšenice z 19% na 15%)

4. Kontinuálne sušičky s rekuperáciou a centrálnym separátorom nečistôt 

    výkon  od 624 t/24h do 2256 t/24h   (údaje pri sušení pšenice z 19% na 15%)

5. Kontinuálne sušičky pretlakové s minimalizáciou tepelných strát

    výkon  od 189 t/24h do 1224 t/24h   (údaje pri sušení pšenice z 19% na 15%)

6. Porciové sušičky s nízkymi prevádzkovými nákladmi 

    výkon  od 79 t/24h do 148 t/24h   (údaje pri sušení pšenice z 19% na 15%)