Produkty  » VALMONT VALLEY

VALLEY 365

Inovatívne technológie v poľnohospodárstve neustále prispievajú k progresu a sú organickou súčasťou moderného života. Značka Valley prichádza s revolučnou zmenou, platformou VALLEY 365, ktorá dokáže integrovať všetky vlastnosti špičkových nástrojov riadenia precízneho zavlažovania do jedného celku, čím vytvára dokonalé technologické rozhranie pre užívateľa. 

Toto inovatívne softvérové riešenie ponúka neobmedzené ukladanie údajov, je mimoriadne bezpečné a je možné ho prispôsobiť podľa vašich meniacich sa potrieb. Je to platforma pre pestovanie v závlahových podmienkach, ktorá s vami rastie. Valley 365 nie je náhradou za technológie, na ktoré ste sa pri zavlažovaní spoliehali, ale zjednodušuje to, ako ich používate. S technológiami, ktoré ste spoznali a dôverovali im, a novými technológiami, dokážete minimalizovať potrebné vstupy, optimalizovať závlahový režim a maximalizovať očakávané výstupy.

FORECAST & PLAN - Prognózy a plánovanie - užitočné rady pre zavlažovanie v reálnom čase, ktoré šetria čas a peniaze. Pokročilý softvér pre informácie, ktoré poskytujú ľahko zrozumiteľné odporúčania pre zavlažovanie, založené na skutočných a vedeckých údajoch o vašej pôde, type plodiny, štádiu vegetačného vývoja a automaticky aktualizovaných poveternostných podmienkach.

MONITOR & CONTROL - Monitoring a riadenie - Po prijatí rozhodnutí o zavlažovaní sa musíte ubezpečiť, že sú implementované správne. Osvedčená sila technológie AgSense vám dáva väčšiu kontrolu v reálnom čase, takže môžete spravovať všetko od čerpadiel až po pivoty.

OPTIMIZE & APPLY - Optimalizácia a aplikácia - Základnou myšlienkou je správne množstvo vody na správnom mieste. Patentovaný VRI systém dokáže prispôsobiť aplikáciu vody na základe informácií o topografii, pôdnych mapách, údajoch o úrode a ďalších užívateľsky definovaných informáciách. Minimalizáciou nežiadaného odtoku dokážete prispievať ku kvalitnej kondícii pôdy, k zvýšeniu účinnosti aplikovaných chemikálií, čím sa v nemalej miere vytvárajú podmienky pre ochranu životného prostredia.

INSIGHTS & ANALYSIS - Náhľad a analýzy - Pomocou rôznych snímok a najmodernejších algoritmov umelej inteligencie program Valley Insights, ktorý používa spoločnosť Prospera, prakticky prehľadáva vaše polia. Upozorní vás na problémy týkajúce sa zdravia plodín a zavlažovania, aby ste mohli okamžite konať - skôr ako dôjde k poškodeniu. Pomocou nástroja Valley Insights môžete upraviť nastavenia, zachovať rovnomernosť plodín a znížiť celkové vstupné náklady.

Podrobnejšie informácie nájdete na tomto linku (viac info)